Algemene ledenvergadering
Een keer per jaar wordt de algemene ledenvergadering gehouden, waarvoor elk lid een uitnodiging ontvangt.
Bij deze uitnodiging ontvang je de notulen van de vergadering van het afgelopen verenigingsjaar en ook de agenda van de komende vergadering. Vragen voor de rondvraag kunnen vooraf schriftelijk worden ingediend of tijdens het betreffende agendapunt worden gesteld.
Eventuele kandidaatstellingen voor een bestuursfunctie dienen vóóraf aan de vergadering te worden ingediend. Als de agenda en de rondvraag het toelaten, zal de vergadering zo kort mogelijk worden gehouden, zodat er tijd overblijft om nog een uurtje gezellig bij elkaar te zitten.
De statuten van de Maasrunners zijn te lezen of te downloaden.

Het bestuur van A.V. Maasrunners bestaat uit:
Gied Rienstra
voorzitter
mail voorzitter
Ger Spronck
penningmeester
mail gers
Simone Koster
secretaris
mail secretaris
Peter Bouchoms
algemeen bestuurslid
mail peterb
Peter Gorissen
algemeen bestuurslid / 2e penningmeester
petergmail
Riet Mullers-vd Berg
algemeen bestuurslid
mail riet