Lidmaatschap

Als je definitief hebt besloten om lid te worden van de A.V. Maasrunners dien je het daarvoor aanmeldingsformulier in te vullen.

  • Dit kan on-line op deze pagina.
  • Een andere mogelijkheid is het formulier hier te downloaden, te printen en daarna ingevuld af geven aan een van de trainers.

Het aanmeldingsformulier hoeft pas ingevuld te worden ná een kennismakingsperiode van 4 weken.

Contributie

De contributie wordt halfjaarlijks in rekening gebracht. Er wordt een gezinskorting verleend indien meerdere gezinsleden, die op hetzelfde adres wonen, lid zijn of worden van A.V. Maasrunners.
Met ingang van 1 januari 2016 is de Maasrunners contributie €6,00 per maand; volgende leden in een gezin krijgen €1,00 per maand korting.
Ook word je via de Maasrunners automatisch lid van de Atletiek Unie. De actuele bedragen van de bondscontributie van de Atletiek Unie en de (eventuele) wedstrijdlicentie zijn te vinden op de site van de Atletiekunie.

Voor het betalen van de contributie ontvang je van de penningmeester een nota. De vervaldata zijn: 28 februari (1e halfjaar) en 31 augustus (2e halfjaar). Indien van toepassing ontvang je van de penningmeester op deze nota tevens de te betalen bedragen voor bijkomende kosten zoals kosten van de wedstrijdlicentie (eenmalig per jaar), de Atletiekunie bondscontributie (eenmalig per jaar) en eventuele andere kosten.

Betaling van de contributie dient te geschieden door overschrijving op bankrekeningnummer NL29RABO0117598259, ten gunste van “Penningmeester A.V. Maasrunners” met vermelding van je naam.
Bij achterstand in de betaling van de contributie ontvang je van de penningmeester een herinnering. Als daarop géén betaling volgt, ontvang je een aanmaning. Wanneer aan deze aanmaning niet tijdig wordt voldaan, moet rekening worden gehouden met royement.

Beëindigen lidmaatschap

Het lidmaatschap van A.V. Maasrunners eindigt op de dag dat de secretaris je afmelding heeft ontvangen. De contributieverplichting eindigt het einde van het kwartaal van afmelding. Het lidmaatschap van de Atletiekunie geldt altijd voor het hele kalenderjaar.

Meer informatie