Als je definitief hebt besloten om lid te worden van de A.V. Maasrunners dien je het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier in te vullen.

  • Dit kan on-line op deze pagina.
  • Een andere mogelijkheid is het formulier hier te downloaden (rechtsklikken en “opslaan als…” kiezen), te printen en daarna ingevuld af geven aan een van de trainers.
  • Ofwel één van trainers overhandigt je een aanmeldingsformulier, waarna je het invult en retourneert aan een van de trainers.

Het aanmeldingsformulier hoeft pas ingeleverd te worden ná een kennismakingsperiode van 4 weken.

Contributie
De contributie wordt halfjaarlijks in rekening gebracht. Er wordt een gezinskorting verleend indien meerdere gezinsleden, die op hetzelfde adres wonen, lid zijn of worden van A.V. Maasrunners.
Met ingang van 1 januari 2007 is de contributies €6,00 per maand; volgende leden in een gezin krijgen €1,00 per maand korting.
De bondscontributie van de Atletiek Unie is €16,95 per jaar (2018); een wedstrijdlicentie kost €22,85 per jaar (2018).

Voor het betalen van de contributie ontvang je van de penningmeester een nota. De vervaldata zijn: 28 februari (1e halfjaar) en 31 augustus (2e halfjaar).
Indien van toepassing ontvang je van de penningmeester op deze nota tevens de te betalen bedragen voor bijkomende kosten zoals: eventueel achterstallige contributie, nog te betalen inschrijfkosten voor deelname aan wedstrijden, kosten van de wedstrijdlicentie (eenmalig per jaar), de Atletiekunie bondscontributie (eenmalig per jaar), de aanschaf van clubkleding en eventuele andere kosten.

Betaling van de contributie dient te geschieden door overschrijving op bankrekeningnummer NL29RABO0117598259, ten gunste van “Penningmeester A.V. Maasrunners” met vermelding van je naam.
Om te late betaling te voorkomen kun je jouw bank of girokantoor opdracht geven de halfjaarlijkse contributie automatisch over te maken. Eventuele bijkomende kosten dienen dan echter eigenmachtig te worden voldaan. Bij achterstand in de betaling van de contributie ontvang je van de penningmeester een herinnering. Je hebt dan echter géén recht meer op de korting. Als daarop géén betaling volgt, ontvang je een aanmaning. Wanneer aan deze aanmaning niet tijdig wordt voldaan, moet rekening worden gehouden met royement.

Beëindigen lidmaatschap
Het lidmaatschap van A.V. Maasrunners eindigt op de dag dat de ledenadministrateur je schriftelijke afmelding heeft ontvangen. De contributieverplichting eindigt het einde van het kwartaal van afmelding. Het lidmaatschap van de Atletiekunie geldt altijd voor het hele kalenderjaar.