Regelmatig wordt er door de clubleden meegedaan aan wedstrijden. Er is bijvoorbeeld een enthousiaste groep leden die net over de grens in Wallonië veel wedstrijden loopt.

Wedstrijden lopen is geen verplichting. Iedere atleet is vrij om deel te nemen aan wedstrijden. Het belangrijkste is dat je loopt voor je plezier.

Ervaringen van onze atleten zijn dat deze wedstrijden uitstekende evenementen zijn om onze conditie te testen maar ook om te zien of we vooruitgang boeken in onze trainingen. De wedstrijden zijn ook altijd weer gezellig en een gezonde spanning vooraf aan de wedstrijd zal je zeker niet ontgaan.

Verder kan de trainer uit de behaalde resultaten concluderen of de trainingen niet te snel of te langzaam zijn geweest.
Een overzicht van wedstrijden in de regio staat op deze pagina.

Atletiekunie & deelname aan wedstrijden
Als lid van AV Maasrunners word je automatisch als lid aangemeld bij de Atletiekunie. Deze aanmelding is nodig i.v.m. de verzekering. Hiervoor betaal je één maal per jaar (in het 1e kwartaal) naast de verenigingscontributie een aparte bijdrage. Te zijner tijd ontvang je een digitale AtletiekUnie lidmaatschapskaart met daarop jouw registratienummer. Tevens ontvang je 4 maal per jaar gratis het blad St>rt.
Met het lidmaatschap heb je bij voorinschrijving, bij alle door de Atletiekunie erkende wedstrijden, prestatie- en trimlopen, recht op 25% korting op het inschrijfgeld. Dit geldt ook voor de zogenaamde gecombineerde wedstrijden. Dat zijn wedstrijden die openstaan voor zowel Atletiekunie licentiehouders als Atletiekunie leden.

Als lid kun je deelnemen aan bovengenoemde wedstrijden, te weten:

  • Aan trim- en prestatielopen;
  • Aan wedstrijden die openstaan voor Atletiekunie recreanten en licentiehouders;
  • Als wedstrijdloper (alleen voor Atletiekunie licentiehouders);
  • Aan officiële baan-, weg- of veldloopwedstrijden.

Wij verwachten van u dat u zich dan wel inschrijft onder “AV Maasrunners”.

Wedstrijdlicentie
Als atleet kun je ook een Atletiekunie wedstrijdlicentie aanvragen. Dit moet via onze ledenadministratie. De kosten van een wedstrijdlicentie worden je (in het 1e kwartaal van het jaar) door de penningmeester apart in rekening gebracht.
Met deze wedstrijdlicentie heb je de mogelijkheid deel te nemen aan officiële wedstrijden, zoals baanwedstrijden, kampioenschappen en competities.
Op je wedstrijdlicentiekaart wordt de categorie vermeldt, waarbij je bij officiële wedstrijden wordt ingedeeld.

Atletiekunie categorie-indeling
Bij officiële wedstrijden wordt de volgende indeling gebruikt:

  dames  heren  
senioren     tot 35 jaar
veteranen V.35 M.35 van 35 tot en met 39 jaar
veteranen V.40 M.40 van 40 tot en met 44 jaar
veteranen V.45 M.45 van 45 tot en met 49 jaar
veteranen V.50 M.50 van 50 tot en met 54 jaar
veteranen V.55 M.55 van 55 tot en met 59 jaar
veteranen V.60 M.60 van 60 jaar en ouder

Vaak worden 10 jaars categorieën gehanteerd. Bij kampioenschappen echter zijn de veteranen-categorieën telkens in groepen met leeftijdsgrenzen van 5 jaar, waarbij in geval van onvoldoende deelname in een categorie deze wordt samengevoegd met een jongere categorie.wedstrijd1
Bovenstaande indeling geldt alleen voor licentiehouders. Iedereen zonder wedstrijdlicentie staat bij de Atletiekunie geregistreerd als “recreant” ongeacht zijn leeftijd. Verder is het niet zo dat men op zijn verjaardag overgaat naar een volgende categorie. Bij de veteranen geldt wel dat men op zijn verjaardag van categorie wisselt.

Uitslagenlijst
Bij Atletiekunie wedstrijden wordt door de betreffende organisatie een uitslagenlijst opgemaakt. Soms kun je deze meteen na afloop van de wedstrijd krijgen, of indien je dit wenst, stuurt de organisatie je, al of niet tegen een vergoeding, deze thuis. Heb je via ons wedstrijd-secretariaat ingeschreven, dan ontvangen wij automatisch een uitslagenlijst van de organisatie. Je kunt dan bij de wedstrijdsecretaris een kopie vragen.
Daarnaast zijn alle uitslagen ook vaak op internet terug te vinden.